Riedels Redovisning AB

Rolldown

Vi kan hjälpa till med de flesta positioner på en ekonomiavdelning och arbetar med IFRS, K3 och K2 och koncernredovisning.

Vi har lång och bred erfarenhet och har jobbat med redovisning sedan 90-talet. Vi har specialistkunskaper inom industri, detaljhandel, restaurang, tjänsteföretag och fastigheter. Vi har stor vana vid projektredovisning och successiv vinstavräkning.